Fale akustyczne które leczą

Źródła tworzenia fal uderzeniowych obejmują metody elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Fala uderzeniowa w ortopedii służy do indukcji reperacji i naprawie tkanek.

Stosowanie omawianej metody w zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego istnieje już od ponad dziesięciu lat i jest przede wszystkim stosowane w leczeniu uszkodzonych ścięgien, takich jak zapalenie powięzi podeszwy pięty.

Czy objawia się zapalenie powięzi podeszwy

Głównym przejawem zapalenia powięzi podeszwy jest ból w dolnej części pięty lub niekiedy w dolnej części śródstopia. Przeważnie dotyczy tylko jednej stopy, jednakże może może dotyczyć obydwu stóp.

Aktywni ludzie w wieku od 40 do 70 lat są najbardziej narażeni na rozwój tego schorzenia.

Metoda ta również ma zastosowanie w leczeniu braku zrostu złamanej kości, ścięgna rzepki (kolano skoczka) , ścięgna Achillesa czy choroby niedokrwiennej serca.

Większość opublikowanych prac naukowych wykazała pozytywne skutki.

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi jest nową nieinwazyjną metodą terapeutyczną bez ryzyka chirurgicznego a skala jej klinicznego zastosowania jej z upływem lat rośnie.

Pozaustrojowa terapia falami uderzeniowymi początek swój wzięła w połowie dekady lat 80-tych od przypadkowej obserwacji podczas badań na zwierzętach.

Opisywana metoda stała się wiodąca w leczeniu mnogości schorzeń ortopedycznych.

Zasada wytwarzania fali uderzeniowej

Istnieją trzy główne zasady wywoływania fal uderzeniowych. Mianowicie są to zasady elektrohydrauliczne, elektromagnetyczne i piezoelektryczne.

Mechanizm działania fal fal akustycznych

Fale uderzeniowe powodują mikroskopowe wywoływania odpowiedzi śródmiąższowych i zewnątrzkomórkowych prowadzących do regeneracji tkanek. Następuje stymulacja produkcji kalogenu. Produkowanie odpowiedniej ilości kolagenu jest koniecznym warunkiem regeneracji naruszonych struktur mięśniowo-szkieletowych i więzadłowych. Fale uderzeniowe niszczą zwapnienia.

Efekty korzystania z pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi

Większość wydanych prac naukowych informuje o pożądanym wpływie zastosowania pozaustrojowej terapii falami uderzeniowymi w przypadku zapalenia powięzi podeszwy. Stwierdzono na podstawie doświadczeń, że metoda jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia zapalenia powięzi podeszwy.

Natomiast w w niewielkiej podano przeciwne wyniki zastosowania tej metody w leczeniu zapalenia powięzi podeszwy. Wniosek był taki, że nie ma efektu zastosowania metody u osób z zapaleniem powięzi podeszwy.

https://fala-uderzeniowa-krakow.pl/opinie/