Fenomen gry w golfa

golfistka

Gra w wielowiekową historią, bardzo popularna w wielu częściach świata. Gra spokojna ale z ogromnymi emocjami, z umiarkowanym wysiłkiem fizycznym, wśród piękna przyrody. Uprawiać ją mogą bardzo młode osoby jak i osoby starsze. Może te cechy stanowią o jej fenomenie.

Golf