Posted in Prawo

Przelew wirzytelności

Rezultatem zatwierdzenia umowy przelewu jest przejście (przeniesienie) wierzytelności ze zbywcy (dotychczasowego wierzyciela) na nabywcę (nowego wierzyciela). Umowa tego typu, nazywana jest również często w języku…

Więcej Przelew wirzytelności